Αρχική Σελίδα
Profile
Σπουδές
Τμήματα
Test-'Ελεγχοι
Οπτικοακουστικά
Υπολογιστές
Περιβάλλον
Δραστηριότητες
Επικοινωνία
Χρήσιμα Link

Υπολογιστές

σχολες πληροφορικης κορωπιΟι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μπεί για τα καλά στήν ζωή μας και αποτελούν και για την ξενόγλωσση εκπαίδευση ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τον καθηγητή όσο και για τους μαθητές.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογογιστές υποβοηθούν το εκπαιδευτικό μας έργο και παρέχουν κίνητρα και ερεθίσματα στους μαθητές, κυρίως των μικροτέρων τάξεων ώστε να διευκολυνθούν στην επαφή τους με την Αγγλική Γλώσσα, να καλλιεργήσουν την ομιλία τους και την προφορά τους, να εξοικειωθούν με εικόνες λέξεις και ρήματα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, ετσι ώστε αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις να τα χρησιμοποιούν με ευχέρεια. Οι μαθητές παράλληλα εξοικειώνονται με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα των νέων τεχνολογιών.
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών απο τους μαθητές γίνεται πάντα μέσα σε λελογισμένα όρια (μισή ώρα κάθε εβδομάδα) εντός της διαδακτικής ώρας όπου και διενεργούνται συγκεκριμένες ασκήσεις υπο την άμεση εποπτεία μας.
Υπάρχουν τέσσερις τερματικές θέσεις διασυνδεδεμένες με τον κεντρικό υπολογιστή και το κεντρικό τερματικό της καθηγήτριας. Με τον τρόπο αυτό όλες οι εργασίες και οι ασκήσεις εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο αφού ότι γράφει ο κάθε μαθητής καθρεπτίζεται ταυτόχρονα και στο τερματικό της καθηγήτριας ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος.
Η χρήση τών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας είναι πραγματικά χρήσιμη μόνο όταν γίνεται μέσα σε απόλυτα λελογισμένα όρια και κάτω απο αυστηρό έλεγχο αλλιώς δύναται να αποβεί σε χαμένο χρόνο και σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.