Αρχική Σελίδα
Profile
Σπουδές
Τμήματα
Test-'Ελεγχοι
Οπτικοακουστικά
Υπολογιστές
Περιβάλλον
Δραστηριότητες
Επικοινωνία
Χρήσιμα Link

Τμήματα

κορωπι αγγλικαΛειτουργούν αυστηρά ολιγομελή τμήματα για όλα τα επίπεδα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας απο επίπεδο junior μέχρι και επίπεδο Proficiency
Οι νέοι μαθητές που δεν έχουν ξαναδιδαχθεί Αγγλικά κατάσσονται στo Α' Junior τμήμα. Στο τμήμα αυτό μπορούν να φοιτήσουν μαθητές απο την Α' Δημοτικού και μετά. Για παιδιά μικρότερης ηλικίας δύναται να λειτουργήσει τμήμα τάξης προ Junior.
Μαθητές που έχουν ξαναδιδαχθεί Αγγλικά κατατάσσονται σε τμήμα με βάση τα χρόνια που έχουν διδαχθεί Αγγλικά σε συνάρτηση φυσικά και με τις γνώσεις που έχουν, κατόπιν προφορικής συνέντευξης, ωστε να καταταχθούν σε τμήμα που αντιστοιχεί με τις γνώσεις τους και τις δυνατότητές τους.

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΡΟ JUNIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
1 ΩΡΑ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Α' JUNIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
B' JUNIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Α' SENIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
B' SENIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
C' SENIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
D' SENIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
3 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
E' SENIOR
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
4 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
FIRST CERTIFICATE
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ADVANCED
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
PROFICIENCY
15/9
9 ΜΗΝΕΣ
5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ