Αρχική Σελίδα
Profile
Σπουδές
Τμήματα
Test-'Ελεγχοι
Οπτικοακουστικά
Υπολογιστές
Περιβάλλον
Δραστηριότητες
Επικοινωνία
Χρήσιμα Link

Έλεγχοι - Test

ξενες γλωσσες κορωπιΟι μαθητές μας εκτός απο την καθημερινή συμμετοχή τους στο μάθημα, συμμετέχουν δύο φορές το χρόνο σε γραπτά και προφορικά test γνώσεων επι του συνόλου της ύλης που έχουν διδαχθεί.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές αφενός να δοκιμάσουν τις δυνάμεις του σε επίσημο test υπο μορφή διαγωνίσματος και να αξιολογηθούν οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέσα στο εκπαιδευτικό έτος και αφεταίρου να ενημερωθούν οι γονείς για το επίπεδο των γνώσεων τους καθώς και για το πόσο έχουν εργασθεί μέσα στην χρονιά. Ο βαθμός που θα πάρουν στα test αυτά λαμβάνεται υπόψη στήν συνολική τους βαθμολογία. Μετά απο την διενέργεια αυτών των test οι γονείς λαμβάνουν δύο φορές τον χρόνο τον έλεγχο προόδου του μαθητή, όπου αναγράφεται η βαθμολογία του για την εν γένει παρουσία του μέσα στο μάθημα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η βαθμολογία του στο γραπτό και προφορικό test, η επιμέλεια που δείχνει, οι απουσίες του, καθώς και οιανδήποτε άλλη παρατήρηση προς τον μαθητή η τον γονέα που σκοπό έχει την ενημέρωσή του σε θέματα που έχουν σχέση με τις γνώσεις του, τις πιθανές αδυναμίες του, την συμπεριφορά του καθώς και τους τρόπους βελτίωσης και αντιμετώπισης αυτών.
Τα test και ο έλεγχος προόδου δεν έχουν σκόπο να αγχώσουν και να τυρανίσουν τα παιδιά, ο σκοπός τους είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ενημερωτικός.
Η συμμετοχή στα test δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο διάβασμα πέραν της δουλειάς που έχει γίνει όλη την χρονιά απο τον καθε μαθητή τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι του, τον εξοικειώνει όμως με τα διαγωνίσματα και τα test που θα αντιμετωπίσει αργότερα όταν θα συμμετάσχει στις εξετάσεις για την λήψη των πτυχίων.
Ο δε ρόλος του ελέγχου προόδου είναι καθαρά ενημερωτικός τόσο για τόν μαθητή όσο και για τον γονέα και σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του καθε παιδιού.